Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Paalklimmen Wijbosch 2024

Inschrijving vindt plaats onder  kennisneming en acceptatie van de voorwaarden van dit wedstrijdreglement:

 Inschrijving vindt plaats onder  kennisneming en acceptatie van de voorwaarden van dit wedstrijdreglement:                                                                                   

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Paalklimmen. Deze behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Voor de gevolgen daarvan is Stichting Paalklimmen Wijbosch en de wedstrijdleiding niet aansprakelijk.
  2. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 8 jaar. Indien de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 17 jaar dient een ouder/verzorger uitdrukkelijk toestemming te geven aan de deelname (door het deelnameformulier te ondertekenen).
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan een deelnemer slechts tweemaal deelnemen. De snelste tijd waarop de deelnemer de bel  luidt, is de tijd die zal worden meegenomen in de competitie met andere deelnemers.
  4. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor de betreffende deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van (verdere) deelname.
  5. Het is niet toegestaan deel te nemen onder invloed van alcohol of drugs, in welke mate of vorm dan ook. Daarop zal door de wedstrijdleiding worden toegezien. Overtreding van dit verbod zal leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemer(s) van deelname.
  6. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Stichting Paalklimmen Wijbosch de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook van zijn deelnemersidentiteit. De deelnemer doet door deelname afstand van rechten die hij of zij mogelijk heeft ten aanzien van publicatie.
  7. Deelname aan de wedstrijd Paalklimmen is geheel op eigen risico. De deelnemer dient bij deelname de veiligheidsvoorzieningen in acht te nemen en instructies van de wedstrijdleiding of door haar daartoe aangewezen personen op te volgen. Zonder toestemming van de wedstrijdleiding is het niet toegestaan een paal te beklimmen. Alle mededelingen en/of publicaties door de wedstrijdleiding in verband met de wedstrijd zullen gelden als onderdeel van dit wedstrijdreglement en zullen in acht moeten worden genomen.
  8. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (niet schriftelijk, niet elektronisch, noch telefonisch).
  9. Door deelname aan de wedstrijd Paalklimmen verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement.